Jak przeciwdziałać agresji i przemocy w szkole?

W ostatnich latach niemal we wszystkich szkołach prowadzi się mniej lub bardziej intensywne działania zmierzające do zapobiegania agresji i przemocy, jednocześnie jednak wielu pedagogów odczuwa frustrację z powodu niskiej skuteczności tych działań.
Jak zapobiegać zjawiskom przemocy? Jak reagować na agresywne zachowania uczniów? Jak tworzyć szkolny system przeciwdziałania agresji i przemocy? Publikacja "Agresja i przemoc w szkole" zawiera także propozycje działań systemowych możliwych do podjęcia w szkole oraz wskazówki dotyczące sposobów postępowania wobec uczniów – uczestników sytuacji przemocowych i ich rodziców.

Brak komentarzy: