Zapobieganie samobójstwom dzieci i młodzieży

Nagłośnione przez media przypadki niebezpiecznych gier internetowych prowadzących do prób samobójczych  i samookaleczeń oraz coraz częstsze wśród uczniów przypadki depresji wywołują zaniepokojenie środowiska oświatowego i zapotrzebowanie na działania profilaktyczne w tym obszarze. Celem publikacji "Zapobieganie samobójstwom dzieci i młodzieży" jest uwrażliwienie dorosłych na sygnały zagrożenia wysyłane przez dzieci i ukazanie, na czym powinna polegać profilaktyka samobójstw.

Brak komentarzy: