NIK o przygotowaniu do zawodu nauczyciela

Celem  badań zaprezentowanych w raporcie była ocena warunków kształcenia kandydatów na nauczycieli w szkołach wyższych oraz pierwszego roku pracy nauczycieli w szkole w kontekście zapewnienia uzyskania i pogłębienia kompetencji niezbędnych do nauczania i wychowania dzieci i młodzieży. Wyniki kontroli pokazują, że procedura rozwoju zawodowego nauczycieli nie spełnia swojej roli. W opinii NIK proces adaptacji zawodowej nauczyciela stażysty nie jest ukierunkowany na zmiany jakościowe. NIK wskazuje również, że na kierunki nauczycielskie przyjmowanych jest coraz więcej najsłabszych maturzystów, a programy kształcenia przyszłych nauczycieli nie są aktualizowane.

Brak komentarzy: