Nowości wydawnicze

Forum Pedagogiki Specjalnej (APS w Warszawie) nawiązuje do dzieła profesor Marii Grzegorzewskiej. Udostępnia informacje o nowościach wydawniczych, związanych z pedagogiką specjalną w formie krótkiej charakterystyki podejmowanych  w niej zagadnień.

Brak komentarzy: