Diagnoza umiejętności "szóstoklasistów”

Diagnoza umiejętności "szóstoklasistów” określa, w jakim stopniu uczniowie klasy szóstej opanowali wymagania określone w podstawie programowej z języka polskiego i matematyki. Badanie dostarcza informacji o poziomie kompetencji uczniów klas szóstych i efektach nauczania języka polskiego oraz matematyki w szkole podstawowej w zakresie wymagań ogólnych i szczegółowych podstawy programowej.

Brak komentarzy: