Diagnoza nauczania przedmiotów przyrodniczych w Polsce

Laboratorium myślenia - diagnoza nauczania przedmiotów przyrodniczych w Polsce to badanie oceniające umiejętności uczniów, absolwentów gimnazjów, w obszarze przedmiotów przyrodniczych, tj.: biologii, chemii, fizyki i geografii. W badaniu szczególny nacisk położono na umiejętność rozumowania, w tym rozumowania naukowego. Jednym z celów badania jest opracowanie rekomendacji dla systemu edukacji, zawierających rozwiązania doskonalące kształcenie przyrodnicze.

Brak komentarzy: