Badanie nauczania filozofii


Badaniem objęto wszystkie szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne w Polsce, o których udało się zdobyć informację, że w roku szkolnym 2013/2014 lub kilka lat wcześniej nauczały filozofii. Przyjęto, że może to być nauczanie w dowolnej formie instytucjonalnej.
Z zakresu tego wyłączono jednak przedmiot etyka, ze względu na odmienność związanej z tym przedmiotem problematyki. Badaniem nie objęto szkół podstawowych z filozofią, ponieważ zgodnie ze wstępnymi informacjami jest ich w Polsce mniej niż 10.  Celem badania jest sprawdzenie, jakie szkoły uczące na III i IV etapie edukacyjnym, w jaki sposób i dlaczego prowadzą nauczanie filozofii oraz jaką rolę w tym nauczaniu odgrywa podstawa programowa przedmiotu filozofia.

Brak komentarzy: