Nauczycielu, poznaj swój styl myślenia i jego wpływ na Twoją pracę.

Głównym założeniem projektu "Styl myślenia nauczyciela" było zbadanie znaczenia i wpływu stylu myślenia nauczyciela na jego pracę w szkole.  Cała publikacja to kompleksowe podsumowanie projektu - zawiera 50 stron ze statystykami, komentarzami i wnioskami - w tym 6 hipotez badawczych analizujących:
-  wymagania względem ucznia,
-  wizję idealnego nauczyciela,
-  metody pracy nauczyciela,
-  przedmioty preferowane przez nauczycieli,
-  cechy uczniów predysponowanych do sukcesu,
                                          -  zadowolenie z pracy.
Zapraszamy do lektury!
https://fris.pl/styl-myslenia-nauczyciela

Brak komentarzy: