Jak wspierać ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?

Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim stanowią najliczniejszą grupę dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych. Ich kształcenie i funkcjonowanie w grupie rówieśniczej wciąż rodzi wiele pytań i stanowi wyzwanie dla szkół. W publikacjach ORE znajdą Państwo propozycje i wskazówki, które mogą być inspiracją w tworzeniu odpowiednich warunków do rozwoju i nauki dziecka z różnymi niepełnosprawnościami, m.in. niepełnosprawnością intelektualną, ruchową, Autyzmem, zespołem Aspergera.
PUBLIKACJE

Brak komentarzy: