Rozwój czytelnictwa w Polsce

Najwyższa Izba Kontroli ocenia, że  wydatkowane w latach 2012-2015  na rozwój czytelnictwa środki publiczne w łącznej wysokości 268 mln zł nie zapewniły wzrostu poziomu czytelnictwa w Polsce.

 Raport

Brak komentarzy: