Kodowanie w przedszkolach

 Zagadnienia kontaktu dzieci w wieku przedszkolnym z technologiami cyfrowymi dotychczas nie były w Polsce badane. Autorki raportu podjęły próbę rozpoznania możliwości, ale też potencjalnych ograniczeń, jakie niesie za sobą realizacja programu pilotażowego Mistrzowie Kodowania Junior. Badanie dostarczyło wiedzy na temat kompetencji cyfrowych nauczycielek przedszkolnych, opinii nauczycieli i rodziców odnośnie wprowadzania przedszkolaków w cyfrowy świat. Rozpoznano faktyczny kontakt dzieci z nowymi technologiami i  Internetem oraz opinie rodziców na ten temat.
Raport

Brak komentarzy: