Poziom przygotowania i adaptacji zawodowej nauczycieli na starcie pracy zawodowej - badanie

Celem badań było określenie poziomu przygotowania i adaptacji zawodowej początkujących nauczycieli do pracy w szkole oraz  wskazanie ich mocnych i słabych stron w momencie wejścia do zawodu. Badanie miało charakter jakościowy, zostało przeprowadzone metodą indywidualnego wywiadu pogłębionego.

(źródło: eduentuzjasci.pl)

Brak komentarzy: