Egzaminy zewnętrzne w polityce i praktyce edukacyjnej

Raport o stanie edukacji „Egzaminy zewnętrzne w polityce i praktyce edukacyjnej” Instytut Badań Edukacyjnych poświęcił systemowi egzaminacyjnemu. W raporcie omówione zostały następujące zagadnienia: znaczenie egzaminów, wady i zalety systemu egzaminacyjnego, możliwości wykorzystania wyników egzaminów zewnętrznych przez szkoły, polskie doświadczenia prac nad EWD oraz wyniki badań nad wykorzystaniem wskaźników EWD przez szkoły.

Brak komentarzy: