Czasopisma, które warto znaćNieustające zmiany przepisów, trudne decyzje kadrowe, wyzwania wychowawcze i dydaktyczne to rzeczywiste problemy dyrektora szkoły - Doradca Dyrektora Szkoły pomaga rozwiązać dylematy, publikuje wzory druków, porady prawne
Dyrektor Szkoły” to kompendium wiedzy z zakresu zarządzania, prawa, finansów oraz polityki oświatowej. Porusza zagadnienia, za które odpowiedzialność ponosi dyrektor szkoły, harmonogram poszczególnych artykułów dostosowując do kalendarium roku szkolnego i zadań stojących przed dyrektorem.

Dyrektor SzkołyInternetowe czasopismo "Trendy" edukacyjne  to nowoczesne czasopismo poświęcone polskiej edukacji. Wychodzi naprzeciw potrzebom nauczycieli, prezentując nowatorskie teorie i praktyczne rozwiązania oraz europejskie i światowe trendy w dziedzinie efektywnego nauczania i uczenia się. 

Zespół redakcyjny „Trendów” tworzy grupa pracowników ORE, którzy chcą przekazać szerokiemu gronu odbiorców swoje doświadczenia w pracy edukacyjnej. Każdy z nich zajmuje się inną dziedziną szkolnictwa – w skład zespołu wchodzą więc m.in. specjaliści do spraw rozwoju szkół i placówek, resocjalizacji i socjoterapii, specjalnych potrzeb edukacyjnych, wychowania i profilaktyki, rozwoju kompetencji społecznych i obywatelskich, projektów systemowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
(źródło: http://www.ore.edu.pl)