Wolontariat szkolny w publikacjach ORE

Polecamy artykuł Grzegorza Katy „Wolontariat szkolny” skierowany  do nauczycieli zainteresowanych wykorzystaniem wolontariatu w pracy z uczniami. Tekst może też stanowić źródło inspiracji do budowania autorskich programów wolontariackich. Publikacja  podkreśla znaczenie wolontariatu dla pracy wychowawczej z uczniami i określa  miejsce wolontariatu w działaniach profilaktycznych prowadzonych w szkole. Opiekunowie uczniów znajdą tu standardy pracy z wolontariuszami i zasady budowania wolontariatu szkolnego. PUBLIKACJA
 Z kolei Elżbieta Trojanowska  dzieli się refleksjami na temat wolontariatu w pracy z uczniem niedostosowanym społecznie i wykorzystania tej metody do uspołeczniania wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworku. PUBLIKACJA

Brak komentarzy: