Nauczyciel wobec problemów współczesnej szkoły

Portal edukacyjny ”Kompetencje wychowawcze i społeczno - kulturowe współczesnych nauczycieli” to źródło informacji na temat problemów wychowawczych szkoły, która skupia w sobie różne problemy socjalizacyjne młodzieży, takie jak globalizacja, wykluczenie rówieśnicze, uzależnienia, zaburzenia w odżywianiu. Nauczyciele muszą posiadać kompetencje, by sobie z nimi radzić i przygotować się  do wyzwań współczesności w kontekście pracy wychowawczej w szkole, w czym z pewnością pomoże 11 modułów edukacyjnych zawierających teksty, filmy, prezentacje i karty pracy.

Brak komentarzy: