Nauka skutecznej i nowoczesnej profilaktyki

 Remedium to profesjonalny miesięcznik, w którym można znaleźć bieżące i aktualne informacje z zakresu nowoczesnej metodologii wychowania i profilaktyki. Misją pisma jest promowanie integralnego podejścia do profilaktyki zachowań problemowych dzieci i młodzieży w kontekście zagrożeń dla ich zdrowia i prawidłowego rozwoju, takich jak HIV i AIDS, przestępczość, przemoc, samobójstwa, wypadki i urazy oraz uzależnienia od substancji i czynności. Pismo prezentuje wiedzę z zakresu:
  • pomocy psychologicznej, psychoedukacji, metodologii pracy wychowawczej w środowisku szkolnym i rodzinnym;
  • szkolnych programów profilaktycznych, ich opracowywania, ewaluacji i wdrażania;
  • badań dotyczących dzieci i młodzieży, edukacji, promocji zdrowia psychicznego.                                    link do internetowego wydania miesięcznika 

Brak komentarzy: