Wychowanie fizyczne w opiniach dyrektorów i nauczycieli

Nauczyciele i dyrektorzy szkół podstawowych dobrze oceniają zmiany w podstawie programowej wychowania fizycznego. Zajęcia WF uczą współpracy też z rówieśnikami, budują poczucie bezpieczeństwa poprzez współdziałanie w grupie rówieśniczej oraz zwiększają wiarę uczniów w ich możliwości.
Problemem jest jednak często infrastruktura szkoły i zaplecze sportowe w miejscowości. Warunkuje to, gdzie dzieci się przebierają i jaki mają wybór zajęć. Nauczyciele są zgodni,
że to, jak wyglądają zajęcia w klasach I-III, ma wpływ na podejście dzieci do WF-u w kolejnych latach.


Raport 

Brak komentarzy: