Nowe narzędzia do diagnozowania dysleksji oraz zaburzeń rozwoju mowy

Około 10 proc. uczniów ma trudności z przyswojeniem czytania i pisania, a u ponad 7 proc. dzieci występują zaburzenia językowe. Im wcześniej problem jest prawidłowo zidentyfikowany, tym skuteczniejsze będą działania profilaktyczne i terapeutyczne. Specjaliści z Instytutu Badań Edukacyjnych przygotowali nowe narzędzia diagnostyczne
i udostępnili je bezpłatnie 750 publicznym poradniom psychologiczno-pedagogicznym
Narzędzia są dostępne tutaj eduentuzjasci.pl/pracowniatestow

Brak komentarzy: