Jak budować dobrą szkołę?

Książka pod redakcją Grzegorza Mazurkiewicza jest próbą pokazania z różnych perspektyw ewaluacji w polskim systemie oświatowym.
W części pierwszej zaprezentowane zostały teoretyczne założenia i niektóre rezultaty wprowadzenia ewaluacji w Polsce. Zostały omówione przesłanki rozmaitych decyzji, konkretnych rozwiązań i opinii o systemie. W części drugiej znalazły miejsce dobre praktyki i działania wiążące się z konkretnymi wymaganiami państwa wobec szkół i placówek, w części trzeciej zaś pokazana została perspektywa innych krajów oraz refleksje wynikające z analiz wyników ewaluacji i jej procedur.

Brak komentarzy: