DKG - co się kryje pod tym skrótem?

"Diagnoza kompetencji gimnazjalistów” (DKG) to badanie prowadzone przez Instytut Badań Edukacyjnych wśród uczniów trzecich klas gimnazjów. Realizowane jest corocznie jesienią przy okazji diagnozy wiadomości i umiejętności uczniów przygotowywanej przez Centralną Komisję Egzaminacyjną i okręgowe komisje egzaminacyjne.

W badaniu wykorzystywane są arkusze przygotowane przez CKE, a projekt realizowany jest w 82 losowo wybranych szkołach. Zbierane i analizowane są wyniki uczniów oraz opinie uczniów i nauczycieli na temat trudności zadań użytych w badaniu.

Brak komentarzy: