Badanie czasu i warunków pracy nauczycieli


Badaniami objęto nauczycieli, którzy między wrześniem 2011 r. a grudniem 2012 r. czynnie prowadzili zajęcia lekcyjne, uczyli przedmiotów ogólnokształcących, pracowali w szkołach dla dzieci i młodzieży (nie w szkołach dla dorosłych) na wszystkich etapach edukacji.

Badanie pozwoliło wyodrębnić 54 czynności wykonywane przez nauczycieli, określić ich częstotliwość, porównać wyniki w tym zakresie z deklaracjami nauczycieli. Pięć najczęściej wykonywanych przez nauczycieli czynności to: prowadzenie lekcji, przygotowywanie lekcji, prowadzenie innych zajęć, przygotowywanie innych zajęć, sprawdzanie prac. Pozostałe czynności są na ogół wykonywane znacznie rzadziej.

(źródło: eduentuzjasci.pl)

Brak komentarzy: