Z serii "Biblioteki cyfrowe" - Edukacja - baza bibliograficzna artykułów z czasopism

Największa w kraju baza o tematyce pedagogicznej. Baza zawiera informacje z zakresu edukacji w Polsce i na świecie, teorii i praktyki pedagogicznej, dydaktyki ogólnej i metodyk poszczególnych przedmiotów nauczania, psychologii oraz w mniejszym zakresie innych dziedzin wiedzy, m. in. bibliotekoznawstwa.