Otwarte Zasoby Edukacyjne

Otwarte Zasoby Edukacyjne (OZE, ang. Open Educational Resources – OER) to materiały dostępne do dalszego wykorzystania, bez konieczności pytania o zgodę. Zasoby mogą mieć formę podręczników, kursów on-line, syllabusów, testów, multimediów, oprogramowania i innych narzędzi, które można wykorzystać w procesie nauczania i uczenia się. Każdy ma prawo się nimi dzielić, adaptować, poprawiać i tłumaczyć na inne języki. Aby było to legalne w świetle prawa autorskiego przy ich publikacji stosowane są tzw. wolne licencje. 

Zapraszamy do zapoznania się z przewodnikiem po OZE  oraz katalogiem  OZE