Generator Kart Pracy

Generator Kart Pracy jest stworzoną przez MEN aplikacją internetową, umożliwiającą nauczycielom składanie własnych, zindywidualizowanych kart pracy dla uczniów. Mogą z niej skorzystać także m.in. rodzice w trakcie nauki czy zabawy z dzieckiem.

Znajdą w nim Państwo bazę skategoryzowanych czarno-białych obiektów, które metodą przeciągnij i upuść można umieszczać na pustym szablonie karty pracy, tworząc zadania
i ćwiczenia dla uczniów. Po skomponowaniu karty można ją zapisać, a następnie wydrukować. 

W zakładce Galeria znajdują się gotowe, przykładowe karty pracy.

Generator wyposażony jest również w specjalną czcionkę w formie „pisanki”. Pozwala ona w prosty sposób – za pomocą klawiatury komputera – na liniaturze tworzyć karty pracy do nauki pisania w trzech wersjach: z łączeniami liter, bez łączeń oraz ze strzałkami wskazującymi kierunek pisania. 

Dodatkowo od tego roku szkolnego w Generatorze znalazła się zakładka Piktogramy komunikacyjne umożliwiająca tworzenie kart pracy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami komunikacyjnymi.

źródło: MEN